Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 

BOI - Biuro Obsługi Interesanta

 

tel.  24 2627374

 

Beata Dyttus - kierownik sekretariatu
Małgorzata Gapińska - zastępca kierownika sekretariatu


tel.  24 2624463

fax  24 3603905

 

e-mail: rodzinny@plock.sr.gov.pl
ul. Piekarska 11 Płock 09-404, pokój 103, I piętro

 

SSR Małgorzata Zdanowicz - przewodniczący


ul. Piekarska 11 Płock 09-404, pokój 107, I piętro

 

Wydział zajmuje się:

 

Sprawuje wymiar sprawiedliwości  i wykonuje zadania z zakresu ochrony prawnej w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego a w szczególności rozpoznaje sprawy o:

- ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane,

- zaprzeczenie ojcostwa,

- alimenty,

- dotyczące władzy rodzicielskiej,

- ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami,

- przyczynianie się do zaspokojenia potrzeb rodziny,

- zezwolenie na zawarcie związku małżeńskiego,

- ustanowienie opieki dla małoletnich i osób dorosłych,

- dotyczących  rozstrzygnięcia w istotnych sprawach rodziny,

- z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

- przysposobienie,

- z Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego,

- z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,

- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem małoletniego,

- zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem ubezwłasnowolnionego,

- rozstrzygnięcie w istotnych sprawach dziecka w razie braku porozumienia między rodzicami,

- ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,

- wypłatę wynagrodzenia do rąk drugiego małżonka,

- ustanowienie kurateli dla osoby nieobecnej,

- ustanowienie kurateli dla osoby niepełnosprawnej,

- ustalenie kontaktów z małoletnim,

- zezwolenie na wydanie paszportu,

- uznanie ojcostwa,

- ponowne wydanie tytułu wykonawczego zamiast utraconego,

- udzielenie zabezpieczenia,

 

 

Drukuj informację