Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 444/17

„Sąd Rejonowy w Płocku – I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie został złożony przez Bożennę Walińską, Janusza Edwarda Sułkowskiego i Dariusza Andrzeja Sułkowskiego wykaz inwentarza po zmarłej dnia 25 stycznia 2017 r., spadkodawczyni Walerii Sułkowskiej, PESEL 33082204569, ostatnio zamieszkałej w Płocku, przy ul. Jana Pawła II 37/10.

Pouczenie:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1) k.p.c.);

2. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu albo wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2) k.p.c.);

3. ponadto osoby wskazane w pkt 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadków, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

SSR Maria Bereszczyńska

Drukuj informację