Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

OGŁOSZENIE

I Ns 665/17

 

Sąd Rejonowy w Płocku – I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie został złożony przez Barbarę Marczak wykaz inwentarza po zmarłym dnia 21 września 2016 r. w Płocku, spadkodawcy Andrzeju Piotrze Marczak, PESEL 58080105513, ostatnio zamieszkałym w Płocku, przy ul. K.K. Baczyńskiego 3/22.
Pouczenie:

  1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1) k.p.c.);
  2. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu albo wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2) k.p.c.);

    ponadto osoby wskazane w pkt 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadków, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.
Drukuj informację