Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 1511/16

O G Ł O S Z E N I E

W Sądzie Rejonowym w Płocku - I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 1501/16, toczy się postępowanie z wniosku Barbary Bawtrol w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Płocku, obręb Radziwie, przy ul. Ogrodowej 1, stanowiącej zabudowaną działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 1481 o powierzchni 0,1046 ha. Nieruchomość nie posiada urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentu. Jak wynika z wypisu z rejestru gruntów i budynków współposiadaczami samoistnymi nieruchomości były Stefania Anna Fuz i Halina Jankowska w udziale po ½ (jednej drugiej) części. Obecnie posiadaczami opisanej nieruchomości jest wnioskodawczyni Barbara i Janusz małżonkowie Bawtrol. Wzywa się wszystkich zainteresowanych aby w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego w Płocku i wykazali swoje prawo własności do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości jeśli zostanie udowodnione.

 

SSR Aleksandra Bartosiak

Drukuj informację