Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

OGŁOSZENIE

Sygn. akt I Ns 942/17

P O S T A N O W I E N I E

Dnia 29 grudnia 2017 r.

Sąd Rejonowy w Płocku I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Sądu Rejonowego  Grażyna Kicińska

po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2017 r. w Płocku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku  Jarosława Ciesielskiego

o sporządzenie spisu inwentarza

w przedmiocie złożenia wykazu inwentarza po Januszu Ciesielskim

postanawia:

zarządzić ogłoszenie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Płocku oraz na tablicy ogłoszeń tutejszego sądu o złożeniu wykazu inwentarza po Januszu Ciesielskim o następującej treści:

„Sąd Rejonowy w Płocku – I Wydział Cywilny na podstawie art. 6363 § 2 i 3 k.p.c. w zw. z art. 6381 k.p.c. zawiadamia, że w tutejszym Sądzie został złożony przez Jarosława Ciesielskiego wykaz inwentarza po zmarłym 4 marca 2014 roku w Płocku, spadkodawcy Januszu Ciesielskim pesel 72040510399, ostatnio zamieszkałym  w Płocku.

Pouczenie:

1. ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni (art. 6381 § 3 pkt 1) k.p.c.);

2. osoby, które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawca testamentu albo wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza (art. 637 § 1 k.p.c. w zw. z art. 6381 § 3 pkt 2) k.p.c.);

3. ponadto osoby wskazane w pkt 2. (art. 637 § 1 k.p.c.) mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadków, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.”

 

 

Drukuj informację