Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

System Dozoru Elektronicznego

Forma odbywania kary w SDE polega na kontroli skazanego poprzez umieszczenie na jego nodze lub ręce elektronicznej opaski, która w połączeniu z wmontowanym w pobliżu systemem monitorującym umożliwia odbywanie kary we własnym domu.

 

Odbywając karę w SDE skazany może pracować, wykonywać praktyki religijne, sprawować opiekę, pobierać naukę, korzystać z opieki medycznej, brać udział w terapii, dokonywać zakupów. Obecnie, zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w tym systemie, nie udziela się skazanemu za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności, który był uprzednio skazany na taką karę chyba, że zachodzą warunki do wydania wyroku łącznego.

 

Nie udziela się takiego zezwolenia skazanemu, który pomimo wezwania do odbycia kary albo upływu terminu przepustki, czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego lub przerwy w wykonaniu kary nie stawił się w zakładzie karnym chyba, że niestawiennictwo nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

 

W dniu 1 września  2009  roku  weszła w  życie  ustawa z  dnia 7 września 2007 roku o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 roku, Nr 172, poz. 1069 z późn. zm.).

Osobom spełniającym warunki formalne i zainteresowanym uzyskaniem zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego szczegółowych informacji udziela:

 

I i III Zespół  Kuratorskiej Służby Sądowej
wykonujący orzeczenia w sprawach karnych Sądu Rejonowego w Płocku,
plac Narutowicza 4,
tel. 024 2697479,
024 2697481

 

Właściwym dla rozpoznania wniosków jest III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych Sądu Okręgowego w Płocku.

 

Pouczenie dla skazanych na karę do 1 roku pozbawienia wolności

treść

 

Wzór wniosku skazanego i oświadczenie osób wspólnie z nim zamieszkałych

wniosek

oświadczenie

 

 

Drukuj informację